Happy Realestste #7,คลองขุดเทพารักษ์, บางพลี สมุทรปราการ

HappyRealestste-7,คลองขุดเทพารักษ์, บางพลี เริ่มเคลียร์พื้นที่เพื่อสร้างโกดังให้ลูกค้า… ในราคาแค่100บาทต่อตร.ม. [...]  อ่านเพิ่มเติม